سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی

Warning (2): Illegal string offset 'id' [ROOT/plugins/Admin/src/View/Helper/QueryHelper.php, line 753]
سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که در حوزه عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می‌شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی شده‌است.