معرفی پایگاه

Warning (2): Illegal string offset 'id' [ROOT/plugins/Admin/src/View/Helper/QueryHelper.php, line 753]
موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین یک نهاد خیریه مردمی و غیر دولتی در سطح ملی است که در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و ترویجی برای کمک به پیشگیری از مشکلات و آسیب های اجتماعی و کاهش فرآیند رو به گسترش آن ها فعالیت می نماید.